PRZETARGI CHUNG HONG Sp z o.o.

Szanowni Państwo

Sprostowanie dotyczące Zapytania Ofertowego Nr 3

Proszę o zapoznanie się z wynikami przetargów:

22-11-2017

Zapytanie ofertowe nr 01/2017

select nr 1 pl

Zapytanie ofertowe nr 02/2017

select nr 2 pl

Zapytanie ofertowe nr 03/2017

select nr 3PL

Zapytanie ofertowe nr 04/2017

select nr 4PL

INFORMACJA

20-11-2017

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/2017

Dotyczy projektu: „Nowa jakość usług produkcji kontraktowej elektroniki dla branży automotive poprzez opracowanie i demonstrację wysoce efektywnej jakościowo i kosztowo technologii montażu powierzchniowego płytek PCBA.”

  1. Przeprowadzający postępowanie:

Nazwa i adres firmy: Chung Hong Electronics Poland Sp. z o. o.,  ul. Innowacyjna 4,  55-040 Biskupice Podgórne,

NIP: 8961436398,

REGON: 020556443,

KRS: 0000284932.

  1. Cel zamówienia:

Realizacja usług badawczych w obszarze sprawdzania materiałów do montażu elektronicznego, badania lutowanych połączeń i rozwiązywania nietypowych problemów technicznych oraz testowania elementów elektronicznych, płytek obwodów drukowanych, zespołów elektronicznych.

Zamówienie jest planowane do realizacji w związku z Projektem, mającym na celu wytworzenie innowacyjnej technologii służącej do montażu płytek PCB, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/2017.

  1. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 20.11.2017 r. wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez

firmę: Instytut Tele- i Radiotechniczny, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa.

  1. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa otrzymała 1 ofertę na wykonanie zadania: realizacja usług badawczych  w zakresie sprawdzania materiałów do montażu elektronicznego, badania lutowanych połączeń i rozwiązywanie nietypowych problemów technicznych oraz testowania elementów elektronicznych, płytek obwodów drukowanych, zespołów elektronicznych. Po sprawdzeniu merytorycznym i formalnym do oceny punktowej przekazano 1 ofertę, w wyniku czego dokonano wyboru oferty firmy: Instytut Tele- i Radiotechniczny, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji zadania. Protokół Wyboru Wykonawcy z dnia 20.11.2017r.

Zapraszamy do składania ofert w związku z poniższym projektem oraz zapoznanie się z załącznikami:
„Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”,
Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

W nawiązaniu do zapytań ofertowych nr: 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017 w załączeniu przekazuje komunikat dot. korekty treści zapytań ofertowych:

Sprostowanie 01 02 03 04 PL (PDF)

1) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2017

dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia dot. dostawy zestawu elementów niezbędnych do wytworzenia linii demonstracyjnej w obszarze przebiegu procesu weryfikacji wizualnej przy wykorzystaniu promieniowania elektromagnetycznego ze zdolnością przenikania przez ciała nieprzezroczyste w produkcji specjalistycznych komponentów elektroniki użytkowej w branży automotive.

Załączniki do pobrania:

2) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2017

Zestaw elementów niezbędnych do wytworzenia linii demonstracyjnej w zakresie uzyskania warunków nieskażonych (wolnych od zanieczyszczeń) podczas przebiegu procesu technologicznego w produkcji specjalistycznych komponentów elektroniki użytkowej w branży automotive.

Załączniki do pobrania:

3) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2017

Zestaw elementów niezbędnych do wytworzenia linii demonstracyjnej w obszarze przebiegu procesu finalnej implementacji podzespołów wraz z weryfikacją funkcjonalną poprawności działania produktów w produkcji specjalistycznych komponentów elektroniki użytkowej w branży automotive.

Załączniki do pobrania:

4) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2017

Zestaw elementów niezbędnych do wytworzenia linii demonstracyjnej w obszarze przebiegu procesu montażu powierzchniowego wraz z weryfikacją mechaniczną komplementarności produktów z szablonem w produkcji specjalistycznych komponentów elektroniki użytkowej w branży automotive.

Załączniki do pobrania:

5) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2017

Zakres zamówienia dotyczy realizacji usług badawczych, które pozwolą Zamawiającemu na przeprowadzenie dalszych prac rozwojowych,
których rezultatem będzie wytworzenie innowacyjnej technologii służącej do montażu płytek PCB.

Załączniki do pobrania: